Xuất nhập khẩu

Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2023

Bao gồm Số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2023

Ngày đăng: 02/01/2024Kỳ tham chiếu: 11/2023

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2020

Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2020" nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu

Ngày đăng: 13/02/2023

Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2022

Bao gồm Số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2022

Ngày đăng: 11/02/2023Kỳ tham chiếu: 12/2022

Nỗ lực phục hồi, xuất, nhập khẩu năm 2022 lập kỷ lục mới

Phục hồi sau hơn 2 năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm 2022 về đích với con số kỷ lục 732.5 tỷ USD, tăng 9.5% so với năm 2021.

Ngày đăng: 30/01/2023

Điện thoại và linh kiện vững vàng ở vị trí số 1 trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Trong những năm qua, nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã vươn lên trở thành nhóm hàng coa kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2013.

Ngày đăng: 05/12/2022

12321