Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương

Sinh ngày:3/12/1969
Quê quán:TP. Thái Bình, Thái Bình
Dân tộc:Kinh
Trình độ chuyên môn:Tiến sĩ kinh tế (Chuyên ngành Thống kê Kinh tế)
Ngày bổ nhiệm:3/7/2020
Điện thoại :Cơ quan: 024 73046666 – máy lẻ 9010
Lĩnh vực phụ trách :– Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác của Tổng cục Thống kê.
– Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Văn phòng Tổng cục Thống kê.
– Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê.
– Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Công nghệ của Tổng cục Thống kê; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tổng cục Thống kê.
– Thay mặt Tổng cục Thống kê tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quá trình công tác:Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Tập huấn điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Tổng cục Thống kê tổ chức Tập huấn điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Phú Yên, Tiền Giang.

Ngày đăng: 05/10/2020

Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội

Sáng ngày 29/9/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020. Với sự chủ trì của Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng.

Ngày đăng: 29/09/2020

Những dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Ngày đăng: 03/09/2020

Tổng cục Thống kê lập kế hoạch xây dựng trang web thu thập thông tin của 1.000 doanh nghiệp lớn

Ngày 01/9/2020, TCTK tổ chức Hội thảo Xây dựng trang thông tin điện tử thu thập thông tin 1.000 doanh nghiệp hàng đầu của nền kinh tế.

Ngày đăng: 01/09/2020

Hội nghị Bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ biên tập, quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê

Ngày 31/8/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ biên tập, quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử TCTK.

Ngày đăng: 31/08/2020

Tổng cục Thống kê làm việc với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc về đánh giá thực hiện Dự án VNM9P03 chu kỳ 2017-2021 và cơ chế phối hợp trong chu kỳ hợp tác tiếp theo

Ngày 14/8/2020, TCTK đã có buổi làm việc với UNFPA về đánh giá thực hiện Dự án VNM9P03 và trao đổi các lĩnh vực thống kê có thể phối hợp thực hiện.

Ngày đăng: 14/08/2020

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 03/7/2020, TCTK – Bộ KH&ĐT đã tổ chức Lễ trao Quyết định số 1069/QĐ-BKHĐT, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng TCTK.

Ngày đăng: 03/07/2020

1151617