Thông cáo báo chí

Tổng quan tài khoản chuyển nhượng quốc gia Việt Nam - Những phát hiện chính và một số hàm ý chính sách

Thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" đã mang lại cả cơ hội và thách thức cho sự phát triển của đất nước và có tác dụng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Thông cáo báo chí về kết quả biên soạn chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, kinh tế số ngày càng có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng 12, quý IV và năm 2023

Năm 2023, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Tổng quan dự báo tình hình kinh tế thế giới quý IV và năm 2023

Tại thời điểm cuối năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

12354