Chiều ngày 12/4/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu trụ sở TCTK còn có lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức Cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Tổng cục; lãnh đạo Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Tại đầu cầu tỉnh Bạc Liêu có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu; đại diện Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu; Lãnh đạo, cấp ủy Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu; lãnh đạo phòng, chi cục thống kê cấp huyện cùng cán bộ công chức và người lao động.

Hội nghị đã công bố Quyết định số Số 270/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu từ ngày 01/4/2022. Ông Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao Quyết định cho tân Cục tưởng CTK Bạc Liêu.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hải trên cương vị mới, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với tân Cục trưởng và tập thể lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu. Phó Tổng cục trưởng tin tưởng, với kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Hải sẽ tiếp tục phát huy năng lực về quản lý, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là tính tiên phong gương mẫu của người thủ trưởng để cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh lãnh đạo và công chức Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu cần phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội Nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Thanh Duy chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hải nhận được sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo TCTK giao cho trọng trách mới, là bước kiện toàn quan trọng tạo điều kiện cho Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu triển khai các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Thanh Hải bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, đồng thời xin tiếp thu toàn bộ ý kiến trao nhiệm vụ của Tổng cục trưởng và sẽ cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.