Sáng ngày 14/02/2021 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có ông Trần Duy Đông, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT); bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của ngành Thống kê; đại diện các tổ chức đoàn thể: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Ban Thanh tra nhân dân, Hội Cựu chiến binh, cùng có sự có mặt của các đại biểu được bầu từ các đơn vị thuộc TCTK.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự về những kết quả nổi bật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Thực hiện chi NSNN năm 2021 và dự toán NSNN năm 2022 của cơ quan Tổng cục Thống kê; Tổng kết hoạt động năm 2021 và nội dung hoạt động chủ yếu năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân; Tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

Hội nghị đã công bố các Quyết định và tiến hành trao tặng các danh hiệu thi đua – khen thưởng năm 2020 và 2021 cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao những thành quả của TCTK trên tất cả các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động đảng, đoàn thể và đặc biệt là công tác chăm lo đời sống của công chức và người lao động cơ quan Tổng cục. Thứ trưởng chúc mừng các công chức, người lao động của Tổng cục vừa được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2022, Thứ Trưởng đề nghị ngành Thống kê cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, kết nối các Bộ, ban, ngành và địa phương trong việc cung cấp và sử dụng thông tin biên soạn báo cáo tình hình kinh tế – xã hội phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành các cấp, các ngành và địa phương; (3) Kiện toàn bộ cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức toàn Ngành; (4) Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các biến động của nền kinh tế thế giới, từ đó đưa ra các kịch bản và dự báo giúp Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; (5) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê.

Thứ trưởng tin tưởng trong năm 2022, ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, thực hiện thành công các đột phá chiến lược để triển khai thành công kế hoạch công tác năm 2022. Thứ trưởng cũng đề nghị TCTK đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công chức và người lao động và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thay mặt Lãnh đạo TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương xin lĩnh hội và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Duy Đông và hứa trong năm 2022, công chức và người lao động ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê, tiếp tục củng cố nâng cao vị thế của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê.

Tiếp theo, Hội nghị đã xin ý kiến và thông qua một số nội dung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan TCTK. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu phát biểu tham luận, thảo luận và đóng góp ý kiến.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, mặc dù hoạt động Thống kê gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn Ngành; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người dân, ngành Thống kê đã chủ động đổi mới, sáng tạo và đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2022, Tổng cục Trưởng đề nghị Ngành Thống kê cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi các văn bản liên quan đến thể chế, Luật Thống kê sửa đổi, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tốt và có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; (3) Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu Tổng điều tra kinh tế 2021, hoàn thành điều tra lập bảng cân đối liên ngành IO và các cuộc điều tra thống kê khác; (4) Tăng cường kết nối, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê; (5) Tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền trong hoạt động thống kê.

Tổng cục trưởng mong rằng công chức và người lao động ngành Thống kê không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với phương châm của năm 2022 là “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”.

Kết thúc Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, người lao động cơ quan TCTK năm 2022 với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự.