Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển theo quy định tại Thông báo số 23/TB-TTDL ngày 10/9/2021 của Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục TTDL đã tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển và thông báo kết quả như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Cục TTDL năm 2021 gồm 50 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo). Thời gian thi trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2021 đến ngày 05/12/2021. Lịch thi và địa điểm thi chính thức sẽ được Hội đồng thông báo chậm nhất trước ngày thi 05 ngày. Để biết thông tin cụ thể, thí sinh theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://www.hzwnjjw.com; thường xuyên kiểm tra email cá nhân đã đăng ký hoặc liên hệ số máy 024. 73046666, máy lẻ 1996, 1928 để biết thêm chi tiết.

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Cục TTDL năm 2021 gồm 01 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo). Thí sinh có tên trong danh sách không đủ điều kiện dự tuyển liên hệ Hội đồng tuyển dụng để nhận lại lệ phí dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh biết, thực hiện.

Vui lòng tải file dưới đây:

» Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức CTTDL năm 2021 (.pdf)