Chiều ngày 29/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai và công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu trụ sở TCTK có Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ; Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục.

Tại điểm cầu CTK Gia Lai có ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Quang Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo, công chức và người lao động cơ quan CTK tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc CTK tỉnh Gia Lai. Tại điểm cầu CTK Ninh Bình có ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo ban, ngành tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo, công chức và người lao động cơ quan CTK Ninh Bình; Lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc CTK Ninh Bình.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 883/QĐ-TCTK ngày 04/8/2021 của Tổng cục trưởng TCTK về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng CTK tỉnh Gia Lai; Công bố Quyết định số 1022/QĐ-TCTK ngày 22/10/2021 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Minh, Cục trưởng CTK tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Cục trưởng CTK tỉnh Gia Lai kể từ ngày 01/11/2021; Quyết định số 1028/QĐ-TCTK ngày 26/10/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Đồng, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng CTK tỉnh Ninh Bình.

Chủ trì Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tri ân những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông Nguyễn Văn Tuyên cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Thống kê nói chung, của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai nói riêng, phục vụ kịp thời yêu cầu thông tin thống kê cho TCTK cũng như sự điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Gia Lai.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng gửi lời chúc mừng tới hai tân Cục trưởng, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới cho tập thể Lãnh đạo Cục và các Phòng, Chi cục Thống kê của CTK tỉnh Gia Lai, CTK tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Quang Minh, Cục trưởng CTK Gia Lai xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể CTK Gia Lai đoàn kết vượt qua khó khan, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng CTK Gia Lai ngày càng phát triển.

Trong bài phát biểu đảm nhận cương vị mới, ông Bùi Văn Đồng, Cục trưởng CTK Ninh Bình cũng xin tiếp thu toàn bộ nhiệm vụ được Tổng cục trưởng giao, phấn đấu cùng tập thể CTK Ninh Bình phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng CTK Ninh Bình ngày càng phát triển.