Chiều ngày 26/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Phú Yên. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu trụ sở TCTK có Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia.

Tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Phú Yên có ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên; ông Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Phú Yên; Lãnh đạo, công chức và người lao động cơ quan Cục Thống kê tỉnh Phú Yên; Lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1023/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên phụ trách Cục Thống kê tỉnh Phú Yên kể từ ngày 01/11/2021.

Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng tri ân những cống hiến, đóng góp cho Cục Thống kê tỉnh Phú Yên của ông Trần Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai trong thời gian công tác trên cương vị Lãnh đạo tại đây. Phó Tổng cục trưởng đồng thời cũng giao nhiệm vụ cụ thể tới ông Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Phú Yên và tập thể Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Phú Yên bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, đồng thời xin tiếp thu toàn bộ ý kiến trao nhiệm vụ của Phó Tổng cục trưởng và sẽ cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.