Chiều ngày 29/9/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành nghiệm thu và nhận bàn giao dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐTKT 2021) từ  Bộ Công an. Đoàn nghiệm thu của Ban chỉ đạo (BCĐ) TĐT Trung ương do ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn; Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê (CTTDL), Tổng cục Thống kê, Phó trưởng đoàn và các thành viên là đại diện Lãnh đạo các đơn vị phụ trách có liên quan thuộc CTTDL. Đại diện Bộ Công an có thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh; đại tá Trần Quốc Tiến, Phó cục trưởng, Phó Trưởng BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Phương án của BCĐ TĐT Trung ương, ngày 23/12/2020, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-BCA-H08 về thực hiện TĐTKT 2021 trong lực lượng CAND; ban hành Quyết định số 10801/QĐ-BCA ngày 22/12/2020 về việc thành lập BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ TĐTKT 2021 trong Công an nhân dân, trong đó đã phân công Cục Công nghiệp an ninh làm thường trực BCĐ của Bộ Công an để chủ động phối hợp với BCĐ TĐTKT Trung ương và hướng dẫn các đơn vị thực hiện TĐTKT.

Công tác nghiệm thu, bàn giao tài liệu được thực hiện theo Hướng dẫn số 108/HD-TCTK ngày 27/5/2021 của Tổng cục Thống kê gửi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đây là việc kiểm tra, giao, nhận về số lượng và đánh giá về chất lượng các loại phiếu, tài liệu của BCĐ TĐT Bộ Công an theo quy trình thống nhất. Hoàn thành tốt các công việc của giai đoạn này là cơ sở quan trọng cho giai đoạn xử lý, tổng hợp số liệu chính thức cuộc TĐT theo quy định của phương án. Quá trình nghiệm thu và bàn giao dữ liệu được hai bên thực hiện  theo đúng trình tự: (1) Báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai TĐT: việc thành lập BCĐ các cấp; Công tác tuyên truyền; Công tác tập huấn; Công tác tuyển chọn và số lượng điều tra viên; (2) Kiểm đếm số lượng phiếu thực tế đã được thu thập: Đếm toàn bộ phiếu hiện có và so sánh số lượng phiếu đã được nhập tin trên máy tính; (3) Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu: Kiểm tra thông tin từng phiếu của toàn bộ phiếu điều tra; (4) Kiểm tra chất lượng nhập tin phiếu điều tra: Kiểm tra ngẫu nhiên 30% tổng số phiếu điều tra để so sánh thông tin trên phiếu và dữ liệu đã nhập tin trên máy tính; (5) Kiểm tra chất lượng thông tin trên dữ liệu đã nhập tin: Kiểm tra chất lượng thông tin từng phiếu của toàn bộ phiếu (thông qua các công cụ kiểm tra logic); (6) Kiểm tra kết quả tổng hợp nhanh.

Cuối buổi làm việc, đoàn nghiệm thu kết luận: tài liệu nghiệm thu đầy đủ, đạt yêu cầu, các loại phiếu điều tra của BCĐ TĐT Bộ Công an đủ điều kiện tiến hành xử lý kết quả Tổng điều tra. Cùng với đó, Đoàn nghiệm thu đã ghi nhận những công việc BCĐ TĐTKT Bộ Công an đã triển khai trong chỉ đạo TĐTKT như: Thành lập BCĐ đúng thời gian và thành phần theo quy định của phương án điều tra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ điều tra; triển khai thu thập thông tin đúng tiến độ; công tác giám sát, chỉ đạo điều tra, được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thực hiện điều tra./.