Sáng ngày 15/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định số 807/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu trụ sở TCTK có Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính (phụ trách Cục Thống kê tỉnh Kon Tum); lãnh đạo Văn phòng Tổng cục.

Tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Kon Tum có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sở ngành tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Kon Tum; lãnh đạo, công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục thống kê tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục thống kê tỉnh Kon Tum.

Hội nghị đã công bố Quyết định Số 807/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.