Chiều ngày 02/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê: Quyết định số 794/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục Thống kê; Quyết định số 797/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 798/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu trụ sở TCTK có Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục; lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB phụ trách Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh); Lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Tổng cục; lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang).

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có lãnh đạo Cục và cấp ủy Cục Thống kê; ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục Thống kê; ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Bá Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Văn phòng Tổng cục Thống kê; lãnh đạo cấp phòng cơ quan Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có lãnh đạo Cục và cấp ủy Cục Thống kê; ông Phạm Bá Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương; lãnh đạo và công chức cơ quan Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

Hội nghị đã công bố các Quyết định số 794/QĐ-TCTK điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục Thống kê; Quyết định số 797/QĐ-TCTK giao nhiệm vụ cho ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 798/QĐ-TCTK giao nhiệm vụ cho ông Đồng Văn Sủng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.