Chiều ngày 8/6/2021, Tổng cục Thống kê phối hợp với Cơ quan thống kê I-ta-li-a tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ban quản lý Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam” do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ bằng hình thức trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu khai mạc phiên họp.

Tham dự cuộc họp có thêm sự góp mặt của đại diện tổ chức phát triển AICS và đầu mối các hợp phần dự án thuộc hai cơ quan thống kê. Bà Simonetta, đại diện cho AICS Rome và các đồng nghiệp đã có báo cáo tình hình hoạt động của AICS ở khu vực và báo cáo tổng quan tiến độ thực hiện dự án. Các đầu mối hợp phần đại diện cho Tổng cục Thống kê trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện của các Hợp phần trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian từ ngày 23/10/2020 đến ngày 22/4/2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, các hoạt động của dự án được triển khai dưới hình thức trực tuyến thay vì chuyên gia sang hỗ trợ trực tiếp tại Tổng cục Thống kê như thời gian trước. Các hoạt động được triển khai tập trung vào 3 hợp phần về Xây dựng năng lực thể chế, Năng lượng và Phổ biến thông tin. Một số nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không thể triển khai các hoạt động bằng hình thức trực tuyến trong các hợp phần khác như thành phần tham dự liên quan đến nhiều Bộ, ngành trong hợp phần về Môi trường và biến đổi khí hậu hay những e ngại về hiệu quả thực sự của các hoạt động hỗ trợ trong hợp phần về Công nghệ thông tin.

Tính từ khi bắt đầu dự án đến nay, các hoạt động đã được triển khai thực hiện tốt nhờ sự tham gia tích cực của cả phía Cơ quan Thống kê I-ta-li-a và Tổng cục Thống kê, tiến độ dự án đạt khoảng 71%. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề làm chậm tiến độ hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả các hoạt động như lệch múi giờ, vấn đề về ngôn ngữ và một số vấn đề phát sinh khi thực hiện dự án bằng hình thức trực tuyến…

Sau quá trình trao đổi thảo luận, Tổng cục Thống kê và ISTAT đã cùng nhau đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục các vấn đề đang tồn tại. Ngoài ra, thời gian thực hiện dự án được đề xuất kéo dài đến 22/10/2022 để đảm bảo đủ thời gian thực hiện các hoạt động còn lại và triển khai 2 chuyến khảo sát.