Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số, ngày 30/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án điều tra thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Điều tra DTTS 2019).

Sáng ngày 23/7/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc họp nhằm báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Điều tra DTTS 2019 và thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện các công việc tiếp theo. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK) – đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện cuộc Điều tra; đại diện các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại cuộc họp

Điều tra DTTS 2019 nhằm thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế – xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế – xã hội của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK) đã trình bày báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Điều tra DTTS 2019. Theo báo cáo, TCTK đã ban hành Phương án điều tra; xác định danh mục các chỉ tiêu thu thập qua phiếu hộ và phiếu xã; xây dựng phiếu điều tra; chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng chương trình thu thập thông tin và Trang Web điều hành  phục vụ điều tra trên CAPI, Web form và điều tra thí điểm; lên kế hoạch điều tra thí điểm tại 02 tỉnh Lai Châu và Sóc Trăng; tiến hành công tác chọn mẫu; chuẩn bị cho công tác tập huấn cấp Trung ương và địa phương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cho Điều tra DTTS 2019 cần được chú trọng nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, những nội dung cơ bản của cuộc Điều tra tới các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân thuộc các DTTS để tạo sự ủng hộ, tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần vào thành công của cuộc Điều tra. Cũng tại cuộc họp, kế hoạch phối hợp thực hiện các công việc tiếp theo giữa TCTK và Ủy ban Dân tộc và giữa các đơn vị liên quan cũng như những khó khăn đã được nêu ra để các đại biểu thảo luận, thống nhất và giải quyết các vướng mắc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc Điều tra sắp tới.

Dự kiến, lễ ra quân Điều tra DTTS 2019 sẽ diễn ra vào ngày 01/10/2019.