Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác DST

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và Cơ quan Thống kê Đan Mạch (DST), tiếp theo chuyến công tác tháng 8/2018 của đoàn chuyên gia Thống kê Đan Mạch (DST) sang TCTK nghiên cứu khả năng thực hiện thí điểm một số hoạt động sử dụng dữ liệu hành chính, ngày 05/11/2019, Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch và Cơ quan Thống kê Đan Mạch đã thăm và làm việc với TCTK để thảo luận về công tác triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật và phương thức tiếp nhận, tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật. Tham dự buổi làm việc với Đoàn có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK. Phía Đoàn công tác Đan Mạch có ông Henrik Hjort, Tham tán, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và ông Jesper Ellernose Jensen, Tư vấn trưởng, Tư vấn quốc tế, DST.

Trong thời gian làm việc của Đoàn với TCTK, hai bên tập trung trao đổi những nội dung sau: (1) Chia sẻ những công việc mà DST đã thực hiện từ tháng 9/2018 để trình các cấp có thẩm quyền phê

Đoàn công tác Cơ quan Thống kê Đan Mạch

duyệt hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục; (2) Giới thiệu Khung hợp tác chiến lược theo Ngành của Đan Mạch; (3) Thảo luận phương thức tiếp nhận và tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật; (4) Xác định chi tiết các nội dung sẽ triển khai thí điểm sử dụng dữ liệu hành chính để biên soạn số liệu thống kê chính thức thuộc hai lĩnh vực Thống kê giáo dục và thống kê di cư; (5) Chia sẻ hoạt động hợp tác giữa Tổng cục với Cơ quan Thống kê I-ta-li-a và Dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ về sử dụng dữ liệu hành chính. Hai bên cũng sẽ thống nhất hình thức và lĩnh vực hợp tác tiến tới ký Biên bản ghi nhớ giữa TCTK và DST.

Thay mặt TCTK, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh bày tỏ sự cảm ơn tới Đại sứ quán Đan Mạch và DST đã hỗ trợ TCTK trong thời gian qua, đồng thời hy vọng với sự hỗ trợ kỹ thuật của DST, TCTK có thể sử dụng dữ liệu hành chính một cách hiệu quả cho công tác thống kê của mình.