Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK (giữa) phát biểu tại buổi đón tiếp Đoàn chuyên gia IMF

Sáng ngày 8/4/2019, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi tiếp xã giao Đoàn chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sang giúp Chính phủ Việt Nam cũng như TCTK rà soát phương pháp đánh giá lại quy mô GDP trong thời gian 5 ngày từ 8-12/4/2019. Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi đón tiếp. Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK.

Đánh giá lại quy mô GDP trên cơ sở phù hợp với lý luận và các khuyến nghị của hệ thống tài khoản quốc gia nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình biên soạn trước đây, tiếp tục hoàn thiện phương pháp chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động kinh tế ở Việt Nam. Từ đó, nâng cao chất lượng số liệu thống kê, giúp công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đất nước phù hợp và hiệu quả.

Ông Robert Dippelsman – Phó trưởng phòng Thống kê, IMF đại diện đoàn chuyên gia phát biểu tại buổi đón tiếp

Nhằm đánh giá đúng quy mô dịch chuyển của nền kinh tế, năm 2018, trên cơ sở dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra (Tổng điều tra Kinh tế 2017 và Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016), TCTK đã thực hiện việc đánh giá lại quy mô của nền kinh tế trên tất cả lĩnh vực và trình báo cáo lên Chính phủ. Theo yêu cầu của Chính phủ, TCTK cần  phối hợp với một tổ chức độc lập uy tín nhằm xem xét, rà soát phương pháp đánh giá của TCTK, sau đó công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP. Kết quả này là căn cứ quan trọng để Chính phủ Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tới 2021-2030. TCTK đã chọn IMF giúp đỡ trong việc đánh giá phương pháp mà TCTK áp dụng nhằm khẳng định tính chính xác của kết quả đánh giá lại quy mô GDP và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, thay mặt TCTK, cảm ơn các chuyên gia và đánh giá cao sự hỗ trợ của IMF đối với Thống kê Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài khoản quốc gia.