Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Lễ công bố

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) đã tổ chức Lễ công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, đây là ấn phẩm về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn bởi Tổng cục Thống kê (TCTK). Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp tới dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ. Tham dự Lễ công bố có Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Y Thanh Hà Niê Kđăm; Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin.

Đây là lần đầu tiên, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn và công bố. Bộ KHĐT đã phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để khai thác và sử dụng các nguồn thông tin: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu thuế. Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm các phần: (1) Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; (2) Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (3) Các giải pháp phát triển doanh nghiệp; (4) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (Toàn quốc); (5) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (Địa phương). Đồng thời Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 cũng tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế của cả nước và các địa phương. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam được xuất bản thường niên, cung cấp thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác.

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Trước đây các cơ quan chỉ công bố số lượng doanh nghiệp nói chung của cả nước, không chi tiết tới từng địa phương, từng lĩnh vực và số liệu khác nhau. Sách Trắng doanh nghiệp cung cấp ba chỉ số quan trọng là số lượng, tốc độ phát triển và chất lượng doanh nghiệp của từng địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KHĐT cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm. Bảo đảm Sách Trắng doanh nghiệp hàng năm ngày càng phong phú, có chất lượng, đáng tin cậy giúp Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, người dùng tin trong nước và quốc tế có thông tin tốt nhất để hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương hiệu quả và bền vững.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm trình bày Báo cáo nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Đồng thời, các bộ, ngành cần đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp hiệu quả và bền vững. Các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên phối hợp với Bộ KHĐT trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ biên soạn và hoàn thiện Sách trắng doanh nghiệp hàng năm.

Các địa phương nên sử dụng Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hằng năm làm nguồn thông tin chủ yếu phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Nghiêm túc đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp của địa phương hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan báo chí khai thác hiệu quả các chỉ số doanh nghiệp, đưa Sách Trắng doanh nghiệp lan toả tới các cơ quan, tổ chức cần thông tin và phản hồi các ý kiến góp ý của các bên liên quan, các nhà khoa học, chuyên gia ở trong và ngoài nước để hoàn thiện cuốn sách thường niên này.

Toàn cảnh Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Phát biểu khai mạc Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy các nguồn lực vào phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quyết định vào việc duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là bức tranh đầy đủ về bối cảnh, tổng quan sự phát triển của tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong năm 2018. Cuốn sách cũng đề xuất một số giải pháp và bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông tin doanh nghiệp cũng được cung cấp và phân tích ở các góc độ khác nhau theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp, theo địa bàn.

Tại Lễ công bố, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm trình bày Báo cáo nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Theo Tổng cục trưởng TCTK, sách trắng cung cấp thông tin chi tiết nhất về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Mục đích của tài liệu này giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp. Bên cạnh các thống kê cụ thể về các khu vực doanh nghiệp, cuốn sách cũng đưa ra đề xuất một số giải pháp và bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông tin doanh nghiệp cũng được cung cấp và phân tích ở các góc độ khác nhau theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp, theo địa bàn.

Dự kiến, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ KHĐT và TCTK vào ngày 22/7 và phát hành bản in vào ngày 1/8 năm nay.

Ngay sau Lễ công bố, Bộ KHĐT đã tổ chức họp báo giới thiệu thêm thông tin về Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ KHĐT Vũ Đại Thắng và Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm đã trả lời thỏa đáng những vấn đề được các nhà báo quan tâm liên quan đến một số nội dung của Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 và một số vấn đề liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.