Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Với nhiệm vụ là cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện trong năm và triển khai kế hoạch của năm tiếp theo. Tại cuộc họp thường niên, các Bộ, ngành và TCTK đã đánh giá kết quả thực hiện GDDS, tình hình công tác thống kê Bộ, ngành, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện công tác thống kê ngày một tốt hơn.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp trình bày Báo cáo thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ngày 01/7/2015, IMF đã phê duyệt Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) nhằm tăng tính minh bạch, thúc đẩy phát triển thống kê và giúp tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa phổ biến dữ liệu và hoạt động giám sát. Các quy định hiện hành về GDDS được thay thế bởi e-GDDS.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, đã trình bày Báo cáo thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Theo báo cáo, trong năm 2019, nhờ sự phối hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi nghiệp vụ thường xuyên thống kê bộ, ngành và TCTK đã và đang tạo thành mạng lưới thông tin thống kê thông suốt, từng bước đảm bảo tính thống nhất giữa số liệu của TCTK và số liệu của các bộ, ngành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê cũng như chất lượng thông tin thống kê. Trong công tác e-GDDS, các bộ, ngành đã chủ động, tích cực triển khai các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng số liệu thống kê từng bước tiếp cận yêu cầu Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS).

Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo cũng đề ra những kế hoạch chủ yếu cần thực hiện trong năm 2020.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, nhiệt tình của các Bộ, ngành với TCTK. Ông đề nghị Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn thiện kế hoạch thực hiện e-GDDS trong năm 2020 và có những giải pháp tốt hơn trong cơ chế phối hợp những năm tiếp theo.