Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban BCĐ TW phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại 03 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao). Theo đúng kế hoạch, công tác thu thập thông tin tại các hộ dân cư và đơn vị điều tra đã kết thúc vào ngày 25/4/2019. Sau hơn hai tháng kết thúc thu thập thông tin, đến nay, cơ sở dữ liệu của cuộc Tổng điều tra đã cơ bản hoàn thành và được sử dụng để tổng hợp, phân tích một số kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sáng ngày 11/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (BCĐ TW) đến dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TW và đồng chí Nguyễn

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TW trình bày báo cáo về công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra

Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó Trưởng ban BCĐ TW. Đến dự tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các Bộ ngành, Ủy viên BCĐ TW; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng BCĐ Tổng điều tra của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phía Bắc; các đại biểu của các cơ quan, tổ chức liên quan; các chuyên gia trong nước về lĩnh vực dân số và nhân khẩu học; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; Về phía tổ chức quốc tế, bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, cấp huyện; văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video về quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Để không ai bị bỏ lại phía sau”. Hội nghị tập trung vào ba nội dung chính: (1) Báo cáo công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra năm 2019; (2) Báo cáo một số chỉ tiêu chính về kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra năm 2019; (3) Xác định các công việc tiếp theo để hoàn thành toàn diện kế hoạch thực hiện Tổng điều tra.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, trình bày một số chỉ tiêu chính trong kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của các Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Tổng điều tra, các đề xuất để tiếp tục hoàn thành các bước còn lại nhằm đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc Tổng điều tra và báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra của đại diện các Bộ, ngành. BCĐ TW cũng đã dành thời gian để giải đáp câu hỏi của các đại biểu và các nhà báo tham dự Hội nghị.