Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ Trưởng Vụ Thống kê Xã hội & Môi trường (TCTK) phát biểu khai mạc Hội thảo

Sáng ngày 19/12/2018, tại Hà Nội, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo tham luận kỹ thuật về phân tích số liệu và nghiên cứu “Chăm sóc trẻ em và việc làm của bố mẹ: Kết quả từ Việt Nam” sử dụng số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS).

Ông Đỗ Anh Kiếm – Vụ Trưởng Vụ Thống kê Xã hội & Môi trường (TCTK) và ông Đặng Hải Anh – Tiến sĩ, chuyên gia Ngân hàng Thế giới (NHTG) chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Việt Cường – Tiến sĩ, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Mekong; đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các Bộ, ngành  và các cơ quan liên quan.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Đỗ Anh Kiếm – Vụ Trưởng Vụ Thống kê Xã hội & Môi trường (TCTK), các đại biểu đã được nghe ông Đặng Hải Anh – chuyên gia NHTG giới thiệu mục tiêu của Hội thảo tham luận kỹ thuật về phân tích số liệu thống kê giới sử dụng phần mềm STATA trên cơ sở số liệu VHLSS (diễn ra từ ngày 13-18/12/2018) và giới thiệu Dự thảo nghiên cứu “Chăm sóc trẻ em và việc làm của bố mẹ: Kết quả từ Việt Nam và ông Nguyễn Việt Cường – Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu và Phát triển Mekong trình bày nội dung của Dự thảo kết quả nghiên cứu. Đại diện TCTK, bà Nguyễn Thị Việt Nga – Thống kê viên chính, Vụ Thống kê Xã Hội & Môi trường (TCTK) cũng đã trình bày các vấn đề liên quan đến các cuộc khảo sát mức sống dân cư do TCTK tiến hành và các nguồn số liệu liên quan cũng như phương hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tham dự đã đặt ra các câu hỏi cho các chuyên gia với mong muốn tìm hiểu sâu hơn những nội dung của Dự thảo và mong muốn Dự thảo sớm được hoàn thiện, hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề về trẻ em được nghiên cứu trong Dự thảo.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt NHTG, ông Đặng Hải Anh hi vọng trong tương lai, NHTG sẽ hỗ trợ và phối hợp với TCTK tổ chức nhiều hơn các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, chuyên viên của TCTK, giúp họ sử dụng được những kiến thức trong công việc, đồng thời có những bài nghiên cứu và ấn phẩm phân tích chuyên sâu dựa trên những số liệu do TCTK sản xuất.