Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Sáng ngày 21/12/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Kết quả thử nghiệm thu thập thông tin về giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên các trang Web phục vụ tính chỉ số giá tiêu dùng”.

Chủ trì hội thảo ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK. Tham dự hội thảo có đại diện một số tổ chức quốc tế (Văn phòng điều phối thường trú của Liên hợp quốc, UNDP); đại diện Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK đã chỉ ra: Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần Thứ 4 (Cách mạng 4.0), việc ứng dụng và khai thác nguồn dữ liệu lớn (bigdata) vào hoạt động thống kê nhà nước đang là xu hướng tất yếu trong hoạt động thống kê hiện đại. Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) đã thành lập Nhóm công tác toàn cầu về bigdata (GWG) để khám phá những lợi ích và thách thức của việc sử dụng các nguồn dữ liệu và công nghệ mới cho thống kê nhà nước và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). GWG nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan đến phương pháp, chất lượng, công nghệ, truy cập dữ liệu, pháp lý, quyền riêng tư, quản lý, tài chính và phân tích chi phí lợi ích của việc khai thác sử dụng bigdata để sản xuất số liệu thống kê nhà nước. Đến nay, đã có khá nhiều nước triển khai các dự án nghiên cứu khai thác, sử dụng nguồn bigdata để sản xuất số liệu thống kê giá, di cư, du lịch…Nhận thức được những lợi ích to lớn và thách thức của việc khai thác, sử dụng nguồn bigdata để sản xuất số liệu thống kê nhà nước, từ cuối năm 2015, lãnh đạo Tổng cục Thống kê (TCTK) đã đồng ý với đề xuất và giao cho Viện Khoa học Thống kê (KHTK) triển khai nghiên cứu nguồn bigdata để sản xuất số liệu thống kê nhà nước, trong đó có thử nghiệm thu thập thông tin về giá bán lẻ từ nguồn bigdata để biên soạn chỉ số giá tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày kết quả thử nghiệm thu thập thông tin

Sau đó hội thảo đã nghe ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện khoa học Thống kê trình bày những nội dung: (1) Tổng quan về khai thác nguồn bigdata để sản xuất số liệu thống kê nhà nước; (2) Kết quả thu thập dữ liệu về giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên các trang thông tin điện tử. Theo đó Viện KHTK đã thu thập trực tuyến giá bán lẻ của 418 mặt hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tổng số 654 mặt hàng cấp 5 trong rổ hàng hóa điều tra giá tiêu dùng. Về công nghệ, Viện KHTK đã thiết kế phần mềm dựa trên công nghệ web crawler và web scraper để thu thập, xử lý dữ liệu giá bán lẻ của các mặt hàng được giao dịch trực tuyến trên 44 website do Bộ Công Thương quản lý. Với dữ liệu về giá bán lẻ của 418 mặt hàng tiêu dùng thu thập từ các trang web là kết quả nghiên cứu ban đầu về bigdata, nhưng có thể khẳng định việc khai thác, sử dụng nguồn bigdata để sản xuất số liệu thống kê nhà nước ở một số lĩnh vực là hoàn toàn có tính khả thi. Tuy nhiên, để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn bigdata để bổ sung, thay thế nguồn dữ liệu truyền thống còn nhiều thách thức, đòi hỏi có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TCTK và sự tham gia tích cực, trách nhiệm của một số đơn vị liên quan.

Sau đó các đại biểu tham dự hội thảo đã có các ý kiến phát biểu thảo luận về phương thức và kết quả của việc khai thác dữ liệu Bigdata nhằm có được nguồn dữ liệu chuẩn xác nhất, đảm bảo độ tin cậy phục vụ công tác thống kê.

Phát biểu kết thúc hội thảo ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Thống kê và ghi nhận các kiến nghị của Viện đối với Tổng cục và đề nghị Viện Khoa học Thống kê tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu và phát triển thêm nghiên cứu về Bigdata trong các lĩnh vực khác của thống kê. Phó Tổng cục trưởng TCTK cảm ơn đại diện các tổ chức quốc tế và mong muốn các tổ chức quốc tế hỗ trợ TCTK trong lĩnh vực này và cảm ơn các đại biểu tham dự hội thảo.