Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng ngày 5/10/2018, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐTKT). Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía địa phương có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Bạc Liêu, Bình Định, Điện Biên, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Đắk Nông và đại diện các Bộ, ngành: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông và Vận tải, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước.

Về phía TCTK có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TĐT trung ương, các  Phó Tổng cục trưởng gồm ông Phạm Quang Vinh, ông Vũ Thanh Liêm và bà Nguyễn Thị Hương. Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và tổ thường trực Ban chỉ đạo Trung ương. Cục trưởng Cục Thống kê 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Phó trưởng ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh; các Trưởng phòng thuộc các Cục Thống kê. Ngoài ra còn có các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TĐT TW báo cáo tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Đây là lần thứ năm TCTK với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện TĐTKT trên phạm vi cả nước. Kết quả TĐTKT 2017 đáp ứng được yêu cầu sử dụng thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. TĐTKT đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và nội dung được giao trong Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc TĐT đã thu thập, xử lý, tổng hợp khối lượng lớn thông tin về: (1) Số lượng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp và hợp tác xã; (2) Số lượng và kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; (3) Số lượng và kết quả hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; (4) Số lượng và tình hình hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thông tin thu thập được đã phản ánh thực trạng và bức tranh kinh tế qua 5 năm 2011-2016 với rất nhiều thành tựu quan trọng.

Cuộc TĐT được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 01/3-31/5/2017 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp và nước ngoài. Cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ, nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; Giai đoạn 2 từ ngày 01/7-30/7/2017 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phi nông, lâm nghiệp thủy sản.

TCTK đã công bố kết quả sơ bộ TĐT vào ngày 19/01/2018. Số liệu chính thức kết quả TĐT được công bố vào ngày 19/9/2018.

Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Cờ thi đua cấp Bộ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong TĐT

Kết quả của cuộc TĐT giúp cho việc biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, phân tích dự báo các chỉ tiêu thống kê chính thức theo ngành và lĩnh vực kinh tế xã hội, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Là căn cứ để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Đồng thời đã phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp giúp cho Chính phủ và chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội theo chỉ tiêu Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.