Tổng cục Thống kêILO, Tổng cục Thống kê hợp tác thúc đẩy thống kê lao động

 

24/10/2012

 

HÀ NỘI – Thống kê về lao động ở Việt Nam được mong đợi sẽ được thúc đẩy trong bốn năm tới theo một biên bản ghi nhớ được ký giữa Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội hôm nay.

Biên bản ghi nhớ được thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 nhằm nâng cao năng lực cho người cung cấp, sản xuất và sử dụng số liệu thống kê lao động và việc làm bền vững phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

“Để trở thành một nước có nền kinh tế thị trường, Việt Nam thực sự cần có những dữ liệu thống kê tốt về lao động để thông tin cho Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách về những thiếu sót cần điều chỉnh,” bà Sandra Polaski, Phó Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác thống kê. Phát biểu tại buổi lễ, ông chỉ rõ: “Nhu cầu có các bằng chứng khách quan, tin cậy để xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược lấy con người làm trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng tăng trưởng của một nước có thu nhập trung bình trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.”

Hiện nay Việt Nam đã có thể thực hiện thành công các cuộc điều tra lực lượng lao động hàng tháng và cung cấp các dữ liệu thống kê thị trường lao động theo quý. Các báo cáo quý đầu tiên sẽ được xuất bản vào cuối năm 2012.

Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Lao động Quốc tế, ông Yoshiteru Uramoto, ca ngợi những nỗ lực và cam kết của Tổng cục Thống kê, cho rằng những thành tựu này sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các nước đang phát triển trong khu vực trong lĩnh vực thống kê lao động.

Tuy nhiên, Việt Nam còn nhiều việc phải làm phía trước.

“Việt Nam đã có một số dữ liệu thống kê tốt nhưng vẫn chưa đủ so với nhu cầu” bà Polaski nói. Bà nhấn mạnh rằng ILO có thể cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật cần thiết giúp Việt Nam thu thập, phân tích và công bố các số liệu thống kê về lao động.

Theo Biên bản ghi nhớ đã ký, Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế khẳng định sự hợp tác của mình trong việc nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê về các lĩnh vực như điều tra lực lượng lao động, cũng như các cuộc điều tra về lao động tiền lương, khu vực phi chính thức, lao động trẻ em và điều tra chuyển tiếp từ trường học tới việc làm.

Xây dựng và phân tích các chỉ tiêu về việc làm bền vững, bao gồm các nghiên cứu sâu về những vấn đề then chốt của thị trường lao động, và nâng cao năng lực cho các cán bộ của Tổng cục Thống kê sẽ là những ưu tiên quan trọng quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Biên bản Ghi nhớ sẽ đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược Phát triển Thống kê của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Sự hỗ trợ của ILO trong lĩnh vực thống kê lao động cũng nằm trong khuôn khổ những hỗ trợ chung của tổ chức đối với Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững và Kế hoạch Một Liên hợp Quốc tại Việt  Nam cho giai đoạn 2012-2016.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Vụ Thống kê Dân số và Lao động

Tổng cục Thống kê

Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04 38230100

Email: dansolaodong@gso.hzwnjjw.com

Bà Trần Quỳnh Hoa
Cán bộ truyền thông
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Tel: 04 3734 0902 Ext.118
Email: hoahancom@ilo.org