Phương pháp thống kê

HTCTTKQG - Tỷ lệ đô thị hóa

Khái niệm, phương pháp tính - Tỷ lệ đô thị hóa là tỷ lệ phần trăm giữa dân số thực tế thường trú ở các

Ngày đăng: 03/08/2023

HTCTTKQG –Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG -Tỷ lệ trong năm c ó nồng độ bụi PM2.5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản

Khái niệm, phương pháp tính Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản là tổng số tiền thu được do việc giao dịch thành

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG - Cán cân thương mại hàng hóa

Khái niệm, phương pháp tính Cán cân thương mại hàng hóa là mức chênh lệch giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG - Cán cân thương mại dịch vụ

Khái niệm, phương pháp tính Cán cân thương mại hàng hóa là mức chênh lệch giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Trị giá dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu

Khái niệm, phương pháp tính a) Trị giá dịch vụ xuất khẩu Trị giá dịch vụ xuất khẩu là tổng trị giá các khoản thu

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG - Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng biển

Khái niệm, phương pháp tính a) Số lượng cảng thủy nội địa Số lượng cảng thủy nội địa là số lượng cảng thủy nội địa

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Chiều dài đường sắt hiện có  và năng lực mới tăng

Khái niệm, phương pháp tính a) Chiều dài đường sắt hiện có là tổng chiều dài của mạng lưới đường sắt đang sử dụng, được

Ngày đăng: 21/07/2023

12348