chơi xo

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Bổ sung thêm động lực cho Chính phủ Việt Nam

By|Tháng Mười Hai 22nd, 2020|Doanh nghiệp,Thương mại - Dịch vụ|

“Sự tin tưởng và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp đã bổ sung thêm động lực để Chính phủ Việt Nam quyết tâm và điều hành linh hoạt để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Chức năng bình luận bị tắt ở Bổ sung thêm động lực cho Chính phủ Việt Nam

Tổng cục Thống kê đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

By|Tháng Mười Hai 18th, 2020|Chủ đề khác|

Trải qua gần 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã từng bước trưởng thành, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn với một số kết quả nổi bật.

Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng cục Thống kê đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

By|Tháng Mười Hai 11th, 2020|Tài khoản quốc gia|

Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Chức năng bình luận bị tắt ở Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) (Phiên nội bộ)

By|Tháng Mười Hai 8th, 2020|Dân số,Đầu tư và Xây dựng,Tài khoản quốc gia,Thống kê giá,Thương mại - Dịch vụ,Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Sáng ngày 8/12/2020, Tổng cục Thống kê phối hợp với cơ quan thống kê ASEAN tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) - Phiên nội bộ bằng hình thức trực tuyến.

Chức năng bình luận bị tắt ở Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) (Phiên nội bộ)

Cơ sở lưu trú sẽ nâng cao chất lượng khi được thương hiệu quốc tế vận hành

By|Tháng Mười Hai 7th, 2020|Doanh nghiệp,Thương mại - Dịch vụ|

Sự tăng trưởng của lượng khách quốc tế ở Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành cú hích giúp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú. Đặc biệt phải kể đến sự tham gia của các thương hiệu quốc tế trong quản lý bất động sản nghỉ dưỡng.

Chức năng bình luận bị tắt ở Cơ sở lưu trú sẽ nâng cao chất lượng khi được thương hiệu quốc tế vận hành

Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN

By|Tháng Mười 23rd, 2020|Dân số,Giáo dục,Lao động,Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN và Dự án ARISEplus tổ chức Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN.

Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN

Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia

By|Tháng Chín 23rd, 2020|Tài khoản quốc gia|

Trong hai ngày 22-23 tháng 9 năm 2020, Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến do ASEANstats chủ trì.

Chức năng bình luận bị tắt ở Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia

Cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm Công tác về Thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (WGSITS7)

By|Tháng Tám 29th, 2020|Thương mại - Dịch vụ|

Trong 02 buổi sáng các ngày 26-27/8/2020, cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm Công tác về Thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (WGSITS7) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Chức năng bình luận bị tắt ở Cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm Công tác về Thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (WGSITS7)

Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20)

By|Tháng Tám 18th, 2020|Chủ đề khác|

Trong hai buổi sáng ngày 05-06/8/2020, Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20) do Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) chủ trì được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các thành viên SCPC của Cơ quan Thống kê các nước ASEAN và Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats).

Chức năng bình luận bị tắt ở Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20)
Go to Top
chơi xo Sơ đồ trang web

1234