bảng xếp hạng c1

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021

By|Tháng Hai 23rd, 2021|Đầu tư và Xây dựng|

Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do đó, một trong những biện pháp giúp hồi phục tăng trưởng kinh tế là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Chức năng bình luận bị tắt ở Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021

Phát triển đa dạng phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững

By|Tháng Hai 22nd, 2021|Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản|

Hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường (trong nước và quốc tế)

Chức năng bình luận bị tắt ở Phát triển đa dạng phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững

Bức tranh tương lai đất nước và khát vọng dân tộc qua Tầm nhìn 2045

By|Tháng Hai 19th, 2021|Chủ đề khác|

Định hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập giúp cho người dân thấy được bức tranh tương lai đất nước khi đó, đồng thời thể hiện khát vọng của dân tộc

Chức năng bình luận bị tắt ở Bức tranh tương lai đất nước và khát vọng dân tộc qua Tầm nhìn 2045

Dấu ấn tháng đầu tiên của năm 2021

By|Tháng Hai 9th, 2021|Chủ đề khác|

Tháng 1, tháng đầu của năm 2021, vượt lên nỗi âu lo về đại dịch COVID-19 là rất nhiều dấu ấn tốt đẹp; đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một mốc son mới để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Chức năng bình luận bị tắt ở Dấu ấn tháng đầu tiên của năm 2021

Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

By|Tháng Hai 3rd, 2021|Chủ đề khác|

Ngày 2/2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân.

Chức năng bình luận bị tắt ở Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được vấp ngã để kinh tế tụt dốc

By|Tháng Một 20th, 2021|Tài khoản quốc gia|

Chiều nay, 19/1, tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ tư vấn kinh tế, Thủ tướng cho rằng, con đường phía trước không chỉ là con đường cao tốc mà còn phải gặp những "ổ gà", "ổ trâu" trong quá trình phát triển. “Chúng ta không được vấp ngã để kinh tế Việt Nam tụt dốc”.

Chức năng bình luận bị tắt ở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được vấp ngã để kinh tế tụt dốc

Lên kế hoạch thu-chi ngân sách hiệu quả

By|Tháng Một 6th, 2021|Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách|

Mục tiêu NSNN năm 2021 được xác định: Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của NN để ổn định vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi.

Chức năng bình luận bị tắt ở Lên kế hoạch thu-chi ngân sách hiệu quả
Go to Top
bảng xếp hạng c1 Sơ đồ trang web

1234