Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV, trong đó tháng 12/2023 ước tính tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười Một ước tính tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/11/2023Kỳ tham chiếu: 11/2023Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước.

Ngày đăng: 29/10/2023Kỳ tham chiếu: 10/2023Lần công bố sắp tới: 29/11/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2023

Chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2023 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/09/2023Kỳ tham chiếu: 9/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2023

Tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/08/2023Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

12310