Thông tin thống kê

Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2012

Bao gồm các bảng biểu số liệu tổng hợp từ cuộc Khảo sát Mức sống hộ gia đình năm 2012.

Kỳ tham chiếu: 2012

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức hàng tháng phân theo mặt hàng chủ yếu từ năm 2010 - 2013

Bao gồm các biểu số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức hàng tháng phân theo mặt hàng chủ yếu từ năm 2010 - 2013

Kỳ tham chiếu: 2010-2013

Sản xuất công nghiệp Hải Phòng 8 tháng năm 2021: Điểm sáng trong đại dịch

Công nghiệp thành phố Hải Phòng trong nhiều năm qua không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao của cả nước. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp của Thành phố 8 tháng năm 2021 duy trì ổn định và đạt được tốc độ tăng khá cao so với nhiều địa phương trên cả nước.

Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2016

Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch của Hà Nội phục hồi tích cực

Cùng với cả nước, Hà Nội tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch của Hà Nội đang dần trở về trạng thái “bình thường mới” và có những tín hiệu khả quan.

Lần công bố sắp tới: 14/12/2021

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Tổng điều tra đã điều tra toàn bộ 15,35 triệu hộ nông thôn và 840 nghìn hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở thành thị để thu thập thông tin cơ bản về hộ.

Kỳ tham chiếu: 2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ I 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM QUÝ I NĂM 2018    Lao động, việc làm Lực lượng lao động từ

Báo cáo lao động phi chính thức 2016

Báo cáo gồm 5 chương: Chương I: Khái niệm, thước đo lao động phi chính thức tại Việt Nam; Chương II: Quy mô và xu

1767778