Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam làm cho tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2021 giảm ở tất cả các ngành hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2021 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 8,7% (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,1%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 2.779,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 3,7%), cụ thể từng nhóm hàng như sau:

– Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước tính đạt 977,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm ngành hàng với 35,2%, tăng 5% so cùng kỳ năm trước do đây là nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt hàng ngày của người dân nên vẫn duy trì ổn định và một phần nguyên nhân do giá nhóm hàng lương thực tăng so với cùng kỳ 2020.

– Nhóm hàng may mặc ước tính đạt 142,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,1%, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

– Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 337,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1%, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

– Nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục ước tính đạt 32,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,2%, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước, đây là một trong những nhóm hàng chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19.

– Nhóm phương tiện đi lại đạt 148,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

– Nhóm xăng dầu các loại đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3%, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao.

Hoạt động lưu trú, ăn uống tăng trưởng khá hơn so với tháng trước do các địa phương bắt đầu thực hiện nới lỏng dần các biện pháp giãn cách nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội nhưng 9 tháng năm 2021 vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng 2021 ước tính đạt 279,4 nghìn tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,1%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 259,9 nghìn tỷ đồng, giảm 20,7%.

Ngành dịch vụ du lịch lữ hành tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều tỉnh/thành phố hoạt động du lịch lữ hành trong tháng 9 vẫn đóng băng. Trong 9 tháng năm 2021, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước tính đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu du lịch lữ hành của một số địa phương lớn biến động như sau: Quảng Ninh giảm 31,5%; Đà Nẵng giảm 42%; Cần Thơ giảm 45,3%; Hà Nội giảm 55,4%; Hải Phòng giảm 55,7%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 56,2%; Thừa Thiên – Huế giảm 63,1%; Bình Dương giảm 67,8%; Quảng Nam giảm 82,4%; Khánh Hòa giảm 89,5%.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2021 ước tính đạt 304 nghìn tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu các ngành dịch vụ khác 9 tháng năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nên doanh thu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đều sụt giảm đến nay các doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh vừa phải chống dịch nên hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ chưa được cao. Xét theo từng lĩnh vực dịch vụ: Dịch vụ giáo dục và đào tạo giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ vui chơi giải trí giảm 19,3%; dịch vụ khác giảm 18,2%; dịch vụ kinh doanh bất động sản giảm 23,4%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ giảm 18,1%; dịch vụ y tế giảm 0,4%.