Chiều ngày 04/6/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, tham dự trực tuyến có 63 điểm cầu tại các Cục Thống kê.

Phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội là một trong những hoạt động quan trọng của công tác phổ biến thông tin thống kê. Triển khai thí điểm từ năm 2019 và chính thức thực hiện từ năm 2020, hoạt động họp báo công bố số liệu định kỳ 6 tháng và cả năm của Cục Thống kê đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, giúp đưa thông tin thống kê đến với đông đảo đối tượng sử dụng thông tin, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của UBND và Sở, Ngành của địa phương trong việc sử dụng số liệu thống kê do ngành Thống kê tính và công bố. Tuy nhiên, công tác tổ chức họp báo cũng gặp không ít khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan cần tập trung thảo luận để tháo gỡ.

Thực hiện Chương trình Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tạp chí Con số và Sự kiện trình bày các nội dung: Hướng dẫn quy trình và các tài liệu chuẩn bị cho họp báo; cách viết báo cáo kinh tế – xã hội và Thông cáo báo chí; cách làm slide cho họp báo; trao đổi về công bố số liệu GRDP; cách đặt câu hỏi và tương tác với nhà báo trong họp báo. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung trình bày.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác tổ chức Họp báo công bố số liệu kinh tế – xã hội tại các Cục Thống kê, coi đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của ngành Thống kê, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Ngành để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới./.