AEC/AIMD/Statistics/Letter/Vol.7/(015)

Ngày 3 tháng 5 năm 2021

Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam

Kính gửi: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương,
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng cục Thống kê. Nha Thống kê (tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay) được thành lập ngày 6 tháng 5 năm 1946 đã đặt nền tảng cho sự phát triển ngày càng vững mạnh của Thống kê Việt Nam.

Kể từ khi thành lập Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN vào năm 2011, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thống kê cộng đồng ASEAN. Tổng cục Thống kê, cùng với sự phối hợp của các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đã đóng vai trò quan trọng trong tăng cường thể chế hợp tác thống kê ASEAN, nâng cao chất lượng và tính sẵn có của số liệu thống kê ASEAN, đồng thời thu hẹp khoảng cách năng lực thống kê giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Thay mặt Ban Thư ký ASEAN, tôi đánh giá cao những hỗ trợ của Tổng cục Thống kê trong thời gian qua và mong muốn sẽ nhận được sự hợp tác và phối hợp ngày càng chặt chẽ và tích cực của Tổng cục Thống kê trong tương lai.

Trân trọng.

(đã ký)

Satvinder Singh

Phó Tổng Thư ký ASEAN

Phụ trách Trụ cột Kinh tế của ASEAN