Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2010 tăng 0,23% so với tháng trước. Giá tiêu dùng tháng 8/2010 tăng 5,08% so với tháng 12/2009 và tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu dùng bình quân tám tháng năm 2010 tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2009.

Giá vàng tháng 8/2010 giảm 0,88 so với tháng trước, tăng 1,56% so với tháng 12/2009 và tăng 32,35% so với cùng kỳ năm trước. Giá đô la Mỹ tháng 8/2010 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 1,27% so với tháng 12 năm trước và tăng 5,41% so với cùng kỳ năm trước.