Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2010 tăng 0,22% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2010 tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,78% so với tháng 12/2009. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 8,75% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2009.

Giá vàng tháng 6/2010 so với tháng trước tăng 3,09%; so với tháng 12/2009 tăng 0,3% và so với cùng kỳ năm trước tăng 32,43%. Giá đô la Mỹ  tháng 6/2010 so với tháng trước giảm 0,17%; so với tháng 12/2009 tăng 0,41% và so với cùng kỳ năm 2009 tăng 5,53%.