Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2009 tăng 0,55% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2009 so với tháng 12/2008 tăng 5,07%; so với cùng kỳ năm trước tăng 4,35%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2009 tăng 6,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2008.

Chỉ số giá vàng tháng 11/2009 tăng 10,08% so với tháng trước; tăng 48,72% so với tháng 12/2008 và tăng 49,88% so với cùng kỳ năm 2008. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2009 tăng 1,45% so với tháng trước; tăng 7,28% so với tháng 12/2008 và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2008.