Sau 9 tháng liên tục tăng, lần đầu tiên trong năm, giá tiêu dùng tháng 10/2004 không tăng so với tháng tr­ước, do giá nhóm lương thực, thực phẩm giảm 0,2% (cả lương thực và thực phẩm đều giảm ở mức này) và nhóm văn hoá, thể thao, giải trí giảm 0,4%. So với tháng 12 năm 2003, giá tiêu dùng tháng 10/2004 tăng 8,6%, trong đó lư­ơng thực, thực phẩm tăng 14,8% (lương thực tăng 12,3%, thực phẩm tăng 16,6%); dư­ợc phẩm, dịch vụ y tế tăng 8,9%; nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 6,4%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,3%; phư­ơng tiện đi lại, b­ưu điện tăng 4,2%. Tính chung 10 tháng giá tiêu dùng tăng 7,4% so với 10 tháng năm 2003.