Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2011 tăng 2,09% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 1,74% của tháng 01/2011. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2011 tăng 3,87% so với tháng 12/2010; tăng 12,31% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân hai tháng đầu năm nay tăng 12,24% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.

Chỉ số giá vàng tháng 02/2011 giảm 0,35% so với tháng trước; giảm 0,40% so với tháng 12/2010; tăng 36,17% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2011 tăng 0,94% so với tháng trước; tăng 0,62% so với tháng 12/2010; tăng 10,11% so với cùng kỳ năm trước.