Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2010 tăng 1,96% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2010 so với cùng kỳ năm trước tăng 8,46%; so với tháng 12/2009 tăng 3,35%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2010 tăng 8,04% so với bình quân cùng kỳ năm 2009.

Chỉ số giá vàng tháng 02/2010 giảm 2,03% so với tháng trước; giảm 4,91% so với tháng 12/2009 và tăng 42,58% so với cùng kỳ năm 2009. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2010 tăng 0,33% so với tháng trước; tăng 0,22% so với tháng 12/2009 và tăng 8,34% so với cùng kỳ năm 2009.