Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2011 tăng 1,74% so với tháng trước, đây là mức tăng cao nhưng đã giảm so với hai tháng trước (Tháng 11/2010 tăng 1,86%, tháng 12/2010 tăng 1,98%). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2011 so với cùng kỳ năm 2010 tăng 12,17%.