Giá tiêu dùng tháng 01/2010 tăng 1,36% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2010 so với cùng kỳ năm trước tăng 7,62%.

Giá vàng tháng 01/2010 so với tháng 12/2009 giảm 2,94%; so với tháng 01/2009 tăng 53,89%. Giá đô la Mỹ tháng 01/2010 so với tháng 12/2009 giảm 0,11%, so với tháng 01/2009 tăng 8,96%.