Giá tiêu dùng tháng 01/2005 tăng 1,1% so với tháng tr­ước, tương đương với mức tăng giá của tháng 01 năm 2004, là tháng Tết Giáp Thân, trong đó giá tất cả các nhóm đều tăng. So với tháng 01/2004, giá tiêu dùng tháng 01/2005 tăng 9,7%. Giá lương thực, thực phẩm trong tháng 01/2005 tăng cao do tăng xuất khẩu gạo và nhu cầu lương thực, thực phẩm tiêu dùng theo thông lệ của tháng giáp Tết. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá theo qui luật tháng sau Tết và thực hiện tăng lương theo Nghị định mới của Chính phủ là những yếu tố cần được quan tâm trong điều hành giá cả.