Giá tiêu dùng tháng 8/2005 so với tháng trước tăng 0,4 %. So với tháng 12/2004, giá tiêu dùng tháng 8/2005 tăng 6%, trong đó  giá của tất cả các nhóm hàng hoá và dịch vụ đều tăng. Một số nhóm giá tăng cao, đóng góp chính vào tăng giá tiêu dùng so với tháng 12/2004 như giá lương thực, thực phẩm tăng 8%; nhóm phương tiện đi lại, bưu điện tăng 5,8%…