Giá tiêu dùng tháng 7/2005 so với tháng trước tăng 0,4%. So với tháng 12/2004, giá tiêu dùng tháng 7 năm 2005 tăng 5,6%.

Giá vàng tháng 7/2005 tăng 1,2% so với tháng trước, giảm 3,3% so với tháng 12/2004 và tăng 8,7% so với tháng 7/2004, trong khi giá đô la Mỹ tương đối ổn định, giá tháng 7 tăng nhẹ cả ở 3 loại chỉ số tương ứng là tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 0,5% so với tháng 12/2004 và tăng 0,8% so với tháng 7/2004.