Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2009 tăng 0,24% so với tháng trước, trong đó nhóm phương tiện đi lại, bưu điện tăng cao nhất với 1,31%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2009 so với cùng kỳ năm 2008 tăng 1,97%; so với tháng 12/2008 tăng 3,47%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2009 tăng 8,31% so với 8 tháng năm 2008.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2009 tăng 1,75% so với tháng trước; tăng 15,68% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 26,08% so với tháng 12 năm 2008. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,13% so với tháng trước; tăng 8,95% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 6,36% so với tháng 12 năm 2008.