Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2009 tăng 0,52% so với tháng trước, trong đó nhóm phương tiện đi lại và bưu điện tăng cao nhất với 3,05%. So với cùng kỳ năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2009 tăng 3,31%; so với tháng 12/2008 chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2009 tăng 3,22%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2009 tăng 9,25% so với 7 tháng năm 2008.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2009 giảm 0,43% so với tháng trước; tăng 10,33% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 23,91% so với tháng 12 năm 2008. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,85% so với tháng trước, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 6,22% so với tháng 12 năm 2008.