Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2009 tăng 0,37% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,62% của tháng 9.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2009 so với tháng 12/2008 tăng 4,49%; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,99%. Chỉ sốgiá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm nay tăng 7,17% so với bình quân 10 tháng năm 2008.

Chỉ số giá vàng tháng 10/2009 tăng 5,01% so với tháng trước; tăng 35,1% so với tháng 12/2008 và tăng 28,26% so với cùng kỳ năm 2008. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2009 giảm 0,35% so với tháng trước; tăng 5,74% so với tháng 12/2008 và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2008.