Giá tiêu dùng tháng 3/2009 giảm 0,17% so với tháng trước. Giá tiêu dùng tháng 3/2009 tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 1,32% so với tháng 12/2008. Giá tiêu dùng bình quân quý I/2009 tăng 14,47% so với giá tiêu dùng bình quân quý I/2008.

Giá vàng tháng 3/2009 tăng 5,44% so với tháng trước; tăng 4,21% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 15,55% so với tháng 12/2008. Ba chỉ số tương ứng của giá đô la Mỹ là tăng 0,19%; tăng 11,16% và tăng 2,6%.