Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2016 tăng 0,42% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng Hai năm nay tăng 0,42% so với tháng 12/2015 và tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ số giá vàng tháng 02/2016 tăng 3,02% so với tháng trước; tăng 2,78% so với tháng 12/2015 và giảm 5,42% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2016 giảm 0,64% so với tháng trước; giảm 0,46% so với tháng 12/2015 và tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2015.

Lạm phát cơ bản tháng 02/2016 tăng 0,56% so với tháng trước và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 2 tháng đầu năm nay tăng 1,82% so với cùng kỳ năm 2015.