Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước.  Tuy nhiên, tính bình quân 11 tháng, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018. CPI bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 11/2019 tăng 3,78% so với tháng 12/2018 và tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2019 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 1,94% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số giá vàng tháng 11/2019 giảm 0,63% so với tháng trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2019 giảm 0,13% so với tháng trước.