Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2016 không biến động so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ số giá vàng tháng 01/2016 giảm 0,23% so với tháng trước; giảm 5,72% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2016 tăng 0,18% so với tháng trước; tăng 5,28% so với cùng kỳ năm 2015.

Lạm phát cơ bản tháng 01/2016 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước.