1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

       a. Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.613 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 109,2% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 694,7 nghìn ha, bằng 144,6%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.918,3 nghìn ha, bằng 100,3%. Hiện nay, lúa đông xuân đang phát triển tốt. Tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có gần 430 nghìn ha lúa đông xuân sớm trong đê bao cho thu hoạch, trong đó: Sóc Trăng 97 nghìn ha, chiếm 67% diện tích gieo cấy; Đồng Tháp 78 nghìn ha, chiếm 37%; Tiền Giang 38 nghìn ha, chiếm 53%.

Tính đến giữa tháng Hai, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 250 nghìn ha ngô, bằng 103% cùng kỳ năm trước; 50,5 nghìn ha khoai lang, bằng 88,4%; 20,1 nghìn ha đậu tương, bằng 59,5%; 65,8 nghìn ha lạc, bằng 85,2%; 401,1 nghìn ha rau đậu, bằng 97,3%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng nhìn chung ổn định. Đàn trâu cả nước tháng Hai ước tính giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 1,9%-2,1%; đàn lợn tăng 4,5%-5,2%; đàn gia cầm tăng 4,3%-4,8%. Tính đến thời điểm 26/2/2017, cả nước không còn dịch lợn tai xanh, các dịch bệnh chưa qua 21 ngày còn ở một số địa phương: Dịch cúm gia cầm ở Bạc Liêu, Nam Định, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nghệ An; dịch lở mồm, long móng ở Hà Tĩnh.

        b. Lâm nghiệp

Tính chung 2 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 3.521 ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 10,7 triệu cây, tăng 0,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 875 nghìn m3, tăng 10,1%; sản lượng củi khai thác đạt 3 triệu ste, giảm 1,6%. Diện tích rừng bị thiệt hại 2 tháng là 104 ha, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 66,3 ha, gấp 2,1 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 37,7 ha, tăng 13,9%.

       c. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Hai ước tính đạt 423 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 254 nghìn tấn, tăng 1,7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 169 nghìn tấn, tăng 3,7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, sản lượng thủy sản ước tính đạt 859,5 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 466,9 nghìn tấn, tăng 2,1%; sản lượng khai thác đạt 392,6 nghìn tấn, tăng 2,4%. 

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Hai ước tính tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, IIP tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước[1], trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 9,3%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%; ngành khai khoáng giảm 13,5%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1/2017 giảm 16% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/2/2017 tăng 13,3% so với cùng thời điểm năm 2016; tỷ lệ tồn kho tháng 1/2017 là  74,4%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp[2]

Trong tháng Hai[3], cả nước có 5.461 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,3 nghìn tỷ đồng, giảm 39,3% về số doanh nghiệp và giảm 31% về số vốn đăng ký so với tháng trước do thời gian này trùng với kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017[4]. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 13,6% so với tháng trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 14.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 152,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 29,9%. Nếu tính cả 181,3 nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng là 333,9 nghìn tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm còn có 7.977 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng là 2.524 doanh nghiệp, tăng 14,9%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 16.396 doanh nghiệp, giảm 0,5%, bao gồm 8.673 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,1% và 7.723 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 16,5%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2017 đạt 27,8 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% và tăng 0,5%; vốn địa phương quản lý đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,9% và tăng 8,8%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/2/2017 thu hút 313 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.028,9 triệu USD, tăng 7,6% về số dự án và tăng 6,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 759,5 triệu USD. Trong 2 tháng năm nay còn có 654 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 619 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 2 tháng đầu năm 2017 đạt 3.407,4 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm 2017 ước tính đạt 1.550 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 131,8 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 113,3 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4%; thu từ dầu thô 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7,4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 134,8 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 12,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; chi trả nợ lãi 13,9 nghìn tỷ đồng, bằng 14,1%; chi thường xuyên 108,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,1%. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán năm.

  1. Hoạt động dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng ước tính đạt 640 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,6% (thấp hơn mức tăng 7,6% của cùng kỳ năm 2016[5]).

Vận tải hành khách 2 tháng đầu năm đạt 644,7 triệu lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và 29,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10%. Vận tải hàng hóa 2 tháng ước tính đạt 233,9 triệu tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước và 42,6 tỷ tấn.km, tăng 7,7%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Hai ước tính đạt 1.199,4 nghìn lượt người, tăng 19,1% so với tháng trước và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước, là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây do đang là mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách quốc tế. Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 2.206,7 nghìn lượt người, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2017 tăng 0,23% so với tháng trước, CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2016. CPI tháng 2/2017 tăng 0,69% so với tháng 12/2016 và tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2017 tăng 0,20% so với tháng trước và tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 2 tháng đầu năm nay tăng 1,69% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 2/2017 tăng 2,45% so với tháng trước; tăng 2,26% so với tháng 12/2016 và tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; giảm 0,15% so với tháng 12/2016 và tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Hai năm nay ước tính đạt 13,00 tỷ USD, giảm 9,4% so với tháng trước và tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 27,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 12,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 19,7 tỷ USD, tăng 16,8%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Hai ước tính đạt 14,20 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 27,4 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 11,1 tỷ USD, tăng 22%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,3 tỷ USD, tăng 18%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng Hai ước tính nhập siêu 1,2 tỷ USD, tính chung 2 tháng đầu năm 2017 nhập siêu 46 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,48 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,43 tỷ USD.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 2 tháng đầu năm 2017, cả nước có 73,1 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 298,7 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 20,5%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 5,3 nghìn tấn lương thực và khoảng 1,1 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm 1.570 người chết, 609 người bị thương và 2.051 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 2 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 10 người bị thương và 33 người bị thương nhẹ.

Đáng lưu ý, vận tải đường sắt – loại hình giao thông trên bộ an toàn nhất lại có tình trạng tai nạn giao thông tăng cao và diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 25 người chết và 16 người bị thương. Tai nạn xảy ra chủ yếu tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, trong đó có một số vụ nghiêm trọng tại Nam Định, Hưng Yên, Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai… Trong thời gian tới, ngành Giao thông Vận tải cần có các giải pháp cấp bách để giải quyết hiệu quả tình trạng trên.

Trong 2 tháng đầu năm nay đã phát hiện 4.666 vụ vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 3.702 vụ với tổng số tiền phạt 46 tỷ đồng. Trong 2 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 885 vụ cháy, nổ, làm 20 người chết và 36 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 400 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


 [1] Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2017 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

[2] Nguồn: Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[3] Tính từ 20/1-19/2/2017.

[4] So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,2%; số vốn đăng ký tăng 15,8%.

[5] Do giá cả hàng hóa và dịch vụ bình quân 2 tháng năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.