1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

Vụ lúa đông xuân năm nay cả nước gieo cấy được 3.101,5 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.127,5 nghìn ha, bằng 98,5% (giảm 16,6 nghìn ha); các địa phương phía Nam đạt 1.974 nghìn ha, bằng 100,1%. Diện tích lúa đông xuân ở miền Bắc giảm so với năm trước chủ yếu do một số địa phương chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang sử dụng cho mục đích khác[1].

Năng suất lúa đông xuân của các địa phương phía Bắc ước tính đạt 63 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng ước tính đạt 7,1 triệu tấn, giảm 24 nghìn tấn. Ở phía Nam, đến trung tuần tháng Năm, các địa phương thu hoạch được 1.928,6 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 97,7% diện tích xuống giống và bằng 101,4% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long  thu hoạch được 1.566 nghìn ha, chiếm 99,5% và bằng 99,2%. Năng suất lúa đông xuân của các địa phương phía Nam ước tính đạt 67,5 tạ/ha, tăng 5,2 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng ước tính đạt 13,3 triệu tấn, tăng 1,04 triệu tấn.

Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 1.047,9 nghìn ha lúa hè thu, bằng 92,8% cùng kỳ năm 2017 (vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 970,6 nghìn ha, bằng 93,5%), chủ yếu do ảnh hưởng từ tiến độ gieo trồng vụ đông xuân năm nay chậm hơn cùng kỳ.

Gieo trồng cây hoa màu đạt thấp, tính đến giữa tháng Năm, cả nước gieo trồng được 476 nghìn ha ngô, bằng 85,4% cùng kỳ năm trước; 73,3 nghìn ha khoai lang, bằng 93,3%; 136,1 nghìn ha lạc, bằng 95,7%; 32 nghìn ha đậu tương, bằng 78,8%; 630 nghìn ha rau đậu, bằng 103,2%.

Chăn nuôi trâu bò trong tháng nhìn chung ổn định, chăn nuôi gia cầm tiếp tục đạt khá, chăn nuôi lợn bắt đầu có dấu hiệu tái đàn khi giá thịt lợn hơi đang tăng lên, tuy nhiên thị trường xuất khẩu mặt hàng này vẫn chưa được cải thiện. Đàn trâu cả nước trong tháng ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 3%; đàn gia cầm tăng 6,9%; đàn lợn giảm 5,4%. Tính đến ngày 27/5/2018, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

b) Lâm nghiệp

Trong 5 tháng đầu năm 2018, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 75,8 nghìn ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 29 triệu cây, giảm 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4.197 nghìn m3, tăng 9%; sản lượng củi khai thác đạt 10,8 triệu ste, giảm 2,3%. Diện tích rừng bị thiệt hại 5 tháng là 386 ha, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 115,9 ha, giảm 44,6%; diện tích rừng bị chặt phá là 270,1 ha, giảm 29,3%.

c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Năm ước tính đạt 654,3 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 332,4 nghìn tấn, tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 321,9 nghìn tấn, tăng 7,2%.

Tính chung 5 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 2.806,9 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.395,4 nghìn tấn, tăng 6,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.411,5 nghìn tấn, tăng 4,4% (sản lượng khai thác biển đạt 1.345,8 nghìn tấn, tăng 4,6%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2018 ước tính tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017[2]. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 11,8%, đóng góp 9 điểm phần trăm vào mức tăng chung nhưng có xu hướng tăng chậm dần (2 tháng đầu năm nay tăng 15,5%; 3 tháng tăng 14,1%; 4 tháng tăng 12,5%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 2,2%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Năm, cả nước có 11.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 3,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 80,5 nghìn người, giảm 24,5%. Trong tháng, cả nước có 2.306 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,7% so với tháng trước; có 6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 11,7%; có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 39,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Nếu tính cả 902,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2018 là 1.419,1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 13.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2018 là 412,6 nghìn người, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 33.399 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 5.533 doanh nghiệp, tăng 18,1%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước tính đạt 24,8 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4,5 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 20,3 nghìn tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 96,1 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 28,7% và tăng 5,5%), gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% và giảm 6,5%; vốn địa phương quản lý đạt 78,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% và tăng 12,9%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2018 thu hút 1.076 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4.657,4 triệu USD, tăng 14,6% về số dự án và giảm 16,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 393 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.492,7 triệu USD, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 5 tháng năm 2018 còn có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,17 tỷ USD.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 5 tháng năm nay bên cạnh 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 144,7 triệu USD, còn có 14 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 40 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng đầu năm 2018 đạt 184,7 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2018 ước tính đạt 354 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.752,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,5%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 4/2018 đạt 18.367 triệu USD, cao hơn 167 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 19,20 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 93,09 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,43 tỷ USD, tăng 17,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 66,66 tỷ USD, tăng 15%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 4/2018 đạt 17.204 triệu USD, thấp hơn 296 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 19,70 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 89,70 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52,88 tỷ USD, tăng 6,7%. Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Tư xuất siêu 1,16 tỷ USD[3]. Tháng Năm ước tính nhập siêu 500 triệu USD (sau 4 tháng liên tiếp xuất siêu kể từ đầu năm), chủ yếu do Samsung đã tập trung xuất khẩu các sản phẩm Galaxy S9, S9+ trong tháng Ba làm cho kim ngạch xuất khẩu điện thoại bắt đầu có xu hướng giảm từ tháng Tư. Tính chung 5 tháng đầu năm xuất siêu 3,39 tỷ USD[4], trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,39 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 13,78 tỷ USD.

Vận tải hành khách 5 tháng đạt 1.874,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 82,8 tỷ lượt khách.km, tăng 11,2%. Vận tải hàng hóa 5 tháng đạt 659,9 triệu tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước và 122,5 tỷ tấn.km, tăng 6,4%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Năm ước tính đạt 1.161,1 nghìn lượt người, giảm 13,5% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt 6.708,4 nghìn lượt người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước; CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 5/2018 tăng 1,61% so với tháng 12/2017 và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 5/2018 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2018 giảm 0,75% so với tháng trước; tăng 2,89% so với tháng 12/2017 và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2018 giảm 0,06% so với tháng trước; tăng 0,26% so với tháng 12/2017 và tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2017.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 90,9 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 361,3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 37,1%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 6,7 nghìn tấn lương thực.

Tính chung 5 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 7.490 vụ tai nạn giao thông, làm 3.476 người chết, 1.988 người bị thương và 3.774 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 5 tháng xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 13 người bị thương và 25 người bị thương nhẹ.

Trong 5 tháng, cơ quan chức năng phát hiện 6.081 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 5.647 vụ với tổng số tiền phạt hơn 79 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 309 vụ cháy, nổ, làm 9 người chết và 13 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 314 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 1.762 vụ cháy, nổ, làm 63 người chết và 154 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1.154 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng giảm 11,9 nghìn ha chủ yếu do: thu hồi, giải tỏa 2,8 nghìn ha đất để làm khu công nghiệp, làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch, khu đô thị mới; chuyển đổi 2,2 nghìn ha sang trồng cây lâu năm, hơn 1,7 nghìn ha chuyển sang trồng cây hàng năm khác và 987 ha sang nuôi trồng thủy sản; ngoài ra còn có 1,6 nghìn ha đất bị bỏ hoang tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc; 263,5 ha đất không sản xuất do ảnh hưởng của thời tiết và 29,1 ha đất bị ô nhiễm.

[2] 5 tháng đầu năm 2017, ngành khai khoáng giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước; chế biến, chế tạo tăng 9,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước tăng 6,7%.

[3] Ước tính tháng Tư xuất siêu 700 triệu USD.

[4] Trong đó, 5 tháng đầu năm nhập siêu từ Hàn Quốc 11,5 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 10,4 tỷ USD, giảm 10,9%.